Warsztaty LCP: ceramika Nubii

Specjaliści zajmujący się badaniami nad ceramiką sudańską spotkają się w Warszawie na warsztatach organizowanych w ramach Levantine Ceramics Project (LCP). Ich współorganizatorami są Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.

Projekt LCP ma na celu stworzenie porównawczej bazy danych na temat ceramiki znajdowanej we wschodnim rejonie Morza Śródziemnego i na obszarach ościennych. Badacze uczestniczący w projekcie wymieniają się dzięki niej informacjami na temat ceramiki nad którą pracują, koncentrując się na zagadnieniach technologicznych: masie ceramicznej, analizach fizykochemicznych, warsztatach produkcyjnych, ale także typologii i chronologii naczyń.

Warszawskie spotkanie, które odbędzie się w dniach 22 i 23 maja 2018 r. w Pałacu Staszica, będzie pierwszą próbą włączenia do tego projektu naukowców zajmujących się badaniami nad ceramiką z obszaru Sudanu, a nawet dalej, w etiopskim Aksum. W programie przewidziano też prezentację zasad działania bazy danych przez jej pomysłodawczynię, prof. Andreę Berlin z Boston University.

W załączniku przedstawiamy ostateczny program konferencji.

Zobacz też www.levantineceramics.org