Aegyptus et Nubia Christiana

 • Adam Łajtar, Artur Obłuski, Iwona Zych (red.), Aegyptus et Nubia Christiana. The Włodzimierz Godlewski Jubilee Volume on the Occasion of his 70th Birthday, Warszawa: PCMA, 2016

  Warszawa 2016
  ISBN 978-83-2942288-3-5
  698 stron
  Oprawa twarda

  Wydanie drugie (wersja cyfrowa)
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Warszawa 2020
  ISBN 978-83-235-4726-6
  doi.org/10.31338/uw.9788323547266

  W tomie zgromadzono ponad 35 artykułów poświęconych zagadnieniom bliskim tematyce badań Jubilata. Gratulacje i laudacje przekazało za jej pomocą ponad 200 współpracowników, kolegów i uczniów Profesora.

  Kilka tekstów odnosi się do dwóch stanowisk: Naqlun w Egipcie i Dongoli w Nubii, gdzie profesor Godlewski prowadził badania. Inne studia dotyczą m.in. takich kwestii, jak: funkcjonowanie sanktuarium pielgrzymkowego w Egipcie w późnej starożytności, spożycie i zużycie wina w egipskich wspólnotach monastycznych w VI–VIII wieku, rola postaci archanioła Rafała w chrześcijańskiej Nubii, pochodzenie „portretów apsydowych” w nubijskiej ikonografii monarszej, ideologia i funkcja północnego pastoforium w kościołach nubijskich na podstawie inskrypcji i malowideł, architektura sakralna w Egipcie i Nubii, ewolucja i rewolucja w ceramice nubijskiej, unikalne tkaniny z włosów odkryte podczas wykopalisk British Museum w Kulubnarti czy pozostałości biblioteki klasztornej w Deir el-Bahari (której monografię profesor Godlewski opublikował na początku swojej kariery naukowej).

  Pliki do pobrania:
  Full Text (PDF)