Iqlim el-Kharroub

Iqlim el-Kharroub

Iklim el Khharub

 • Nazwa projektu:

  Polsko-Libańska Misja Archeologiczna w Jiyeh (Porphyreon)
  Survey w prowincji Iqlim el-Kharroub

  Facebook:

  Polish Archaeological Projects in Lebanon

  Academia.edu:

  The Joint Expedition to Chhim and Jiyeh, Lebanon. Polish-Lebanese Mission

 • Typ stanowiska:

  nekropole, groby, meczety (Barja, Nebi Younis), osady, źródła wody, młyny wodne, cysterny, drogi, prasy do produkcji wina i oliwy oliwy, wapienniki

  Lokalizacja:

  Liban
  Prowincja Iqlim el-Kharroub
  Pomiędzy Wadi Bisri na południu, Wadi Damour na północy, Jebel Baruk na wschodzie i morzem Śródziemnym na zachodzie

  Datowanie:

  Dokumentowane stanowiska datowane są przynajmniej od okresu rzymskiego do czasów współczesnych

Najciekawsze odkrycia:

kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych, w tym:
– nekropola rzymska w Barja
– sieć młynów wodnych w Wadi Dalhoun

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1999–2005, 2007–2009, 2013

Typ badań:

Badania powierzchniowe

Kierownicy badań:

Mahmoud El-Tayeb

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Directorate General of Antiquities du Liban (DGA)

Informacje dodatkowe:

Projekt badań powierzchniowych w prowincji Iqlim el-Kharroub był uzupełnieniem badań wykopaliskowych w antycznej wsi w Chhim prowadzonych pod kierunkiem Tomasza Waliszewskiego. W roku 2013 kierownikiem polowym survey’u był Karol Juchniewicz.

Opis stanowiska i badań:

Badania wykopaliskowe w antycznej wsi w Chhim spowodowały, iż dla jej lepszego zrozumienia, powstał w roku 1999 projekt prospekcji całego regionu Iqlim el-Kharroub. Obszar tej prowincji dzieli się na pięć dystryktów i obejmuje zarówno góry Liban, jak i strefę położoną bezpośrednio nad Morzem Śródziemnym. W toku rozległych prac projekt przyniósł interesujące rezultaty: odkrycie ponad 30 stanowisk archeologicznych, w tym antycznych wsi oraz grobowców. Wiedza ta pozwala osadzić odsłaniane w Chhim ruiny wsi w szerszym kontekście historii całego regionu. Równie ciekawe są też obserwacje etnoarcheologiczne, ukazujące ciągłość tradycji budowlanej w okolicy przez ostatnie dwa tysiąclecia.

Głównym celem projektu jest zebranie informacji dotyczących zagrożonego i zanikającego dziedzictwa kulturowego (archeologicznego) okolic stanowiska Chhim, a także jego dokumentacja w celu umożliwienia jego ochrony. W założeniu projekt ma trzy główne cele: weryfikacja stanu zachowania i informacji na temat rozpoznanych już stanowisk archeologicznych, lokalizacja i dokumentacja nowych stanowisk, analiza i interpretacja danych dotyczących zagadnień związanych z różnego typu działalnością człowieka i lokalną infrastrukturą funkcjonującą w przeszłości (rolnictwo, produkcja, hydrologia i instalacje związane z wodą, sieć dróg, transport).

Istotnym punktem w prospekcji archeologicznej jest namierzenie i zadokumentowanie możliwie największej liczby starożytnych śladów osadniczych. Ich rozmieszczenie na mapie terenu, wielkość oraz charakter ma olbrzymie znaczenie dla archeologów zajmujących się wykopaliskami w Chhim i Jiyeh, pozwala bowiem lepiej zrozumieć kontekst, w jakim funkcjonowały te osady.

Wśród zadokumentowanych stanowisk są m.in. nekropole skalne (np. w Barja), pojedyncze pochówki, meczety (Barja, Nebi Younis), osady, źródła wody (Ain Mazboud, Ain Barja, Ain el-Hammis, Ain Khirbet), młyny wodne, cysterny, drogi i prasy do produkcji wina lub oliwy, a także wapienniki (Qasr Chhim, Bjeru).

Stanowiska zadokumentowane podczas powierzchniówek są zwykle dosyć trudne do precyzyjnego wydatowania, jednak wiadomo, ze obejmują one okresy przynajmniej od rzymskiego, przez bizantyjski i średniowiecze, do czasów współczesnych.

Bibliografia projektu:

Waliszewski, T. (2006). Jiyeh, Nabi Younes, Porphyreon. BAAL, 10, 7–8.

Waliszewski, T. & Ortali-Tarazi, R. (2002). Site archeologique de Chhim-Mariyat. BAAL, 6, 12–14.

El-Tayeb, M. (2002). Archaeological Reconnaissance in lqlîm el Kharoub Preliminary Report. In T. Waliszewski & R. Ortali-Tarazi, Village romain et byzantin a Chhîm-Marjiyat. Rapport préliminaire (1996-2002) (pp. 10–11), BAAL, 6, Beirut.

Galeria: