Sanktuarium Amona-Re gotowe dla zwiedzających

Kolejna część świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari zostanie udostępniona dla zwiedzających. Uroczyste otwarcie Głównego Sanktuarium Amona-Re oraz poprzedzającego go Portyku Ptolemejskiego zostało zaplanowane na 9. grudnia 2017 r. na godz. 14:00.

Gospodarzami uroczystości są Ministerstwo Starożytności Egiptu, reprezentowane przez Ministra Storożytności, prof. Chaleda el-Enani oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, reprezentowane przez dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego, Dyrektora Centrum, przy udziale Ambasadora RP, JE pana Michała Murkocińskiego oraz Gubernatora Luksoru, pana Mohameda Badra.

Z ramienia CAŚ UW w otwarciu uczestniczyć będzie Dyrektor Centrum dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski, a także dyrektor Stacji Badawczej w Kairze dr Artur Obłuski oraz kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari dr Zbigniew E. Szafrański.

Sanktuarium Amona-Re położone jest pośrodku zachodniej ściany Górnego Festiwalowego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut. Wejście dostępne jest z Portyku Ptolemejskiego poprzez granitowy portal, dokładnie na przedłużeniu linii wyznaczonej przez rampy dolnego i środkowego tarasu. Główne Sanktuarium składa się z Sali na Barkę oraz Sali Posągu z trzema kaplicami. Pierwsze z pomieszczeń, miejsce gdzie podczas rytuału gościła święta barka Amona jest najbardziej okazałe z całego kompleksu. Na ścianach bocznych tej sali przedstawiono najważniejszy moment odbywającego się tu rytuału – spoczywającą na postumencie barkę bóstwa, która przybywała tutaj rokrocznie niesiona na ramionach kapłanów aż ze świątyni w Karnaku. W ścianach tych wbudowane były także nisze na posągi rodziny królewskiej, która dzięki temu uczestniczyła w kulcie wraz z bóstwem.

Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari została utworzona w roku 1961 przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Od tego czasu archeolodzy, konserwatorzy i architekci związani z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pracują nad dokumentacją i rekonstrukcją Świątyni. Od 1999 roku kierownikiem Misji jest dr Zbigniew E. Szafrański. Główne Sanktuarium Amona-Re jest jednym z najlepiej zachowanych pomieszczeń. Po przerwie poświęconej pracom w innych rejonach świątyni, archeolodzy powrócili do działań na terenie Sanktuarium, początkowo były to prace wykopaliskowe, następnie konserwatorskie, zaś w ostatnich latach – dokumentacyjne. Działania te zostały zakończone, dzięki czemu Sanktuarium może zostać udostępnione zwiedzającym.

Z tej okazji powstała popularno-naukowa książka Sanctuary of Amon-Re in the Temple of Hatshepsut at Deir el-Bahari, którą udostępniamy w całości online.

Dwa lata temu, w dniu 22 lutego 2015 r., została otwarta dla zwiedzających inna część Świątyni Hatszepsut – Kompleks Kultu Solarnego

Więcej informacji o Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari na stronie Misji

Otwarcie Sanktuarium Amona-Re: Informacja prasowa