M’lefaat

M’lefaat

 • Nazwa projektu:

  Stanowisko badane w ramach międzynarodowego projektu badań ratunkowych „Eski Mosul Dam Salvage Project”

 • Typ stanowiska:

  Osada

  Lokalizacja:

  Irak
  Okolice Mosulu

  Datowanie:

  – Wczesny neolit / epipaleolit (9 tysiąclecie p.n.e.)

Najciekawsze odkrycia:

– 10 domów na planie koła otaczających centralny plac. Domy między 2.7 m a 7 m średnicy budowano z pisé i cegły suszonej, ściany były pokryte tynkiem. Wewnątrz znaleziono ławy
– Narzędzia kamienne: żarna, rozcieracze, cylindryczne tłuczki, toporki kamienne, pociski do procy

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1989–1990

Typ badań:

Wykopaliskowe badania ratunkowe

Kierownicy badań:

Stefan Karol Kozłowski

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Iracki Departament Starożytności

Opis stanowiska i badań:

Stanowisko znajduje się ok. 35 km na wschód od Mosulu. Jest osadą z okresu epipaleolitycznego, z 9 tysiąclecia p.n.e., współczesną okresowi natufiańskiemu w Palestynie i osadzie Szanidar w górach Zagros. Niewielki tell ma od 2 do 3 metrów wysokości i 90 m średnicy. Jego północna i środkowa część jest całkowicie zniszczona. W części południowej odsłonięto dwie warstwy zbitej gliny wyznaczające dwa poziomy użytkowe osady. Zidentyfikowano 10 okrągłych i owalnych domów zagłębionych w ziemi. Część z nich posiadała jamy paleniskowe, gliniane ławy czy ślady tynków.

W 1989 roku w wypełniskach domów 3 i 4 odkryto blisko 600 zabytków krzemiennych, a w kolejnym sezonie badawczym mi.in. ostrza typu el-Khiam. Przemysł krzemienny z M’lefaat wykazuje wiele zbieżności z przemysłem z Nemrik, zbliżony jest także repertuar narzędzi, choć z M’lefaat pochodzi ich znacznie mniej. Na stanowisku znalezione zostały również obiekty i narzędzia kamienne. W młodszej fazie osada składała się z centralnego placu otoczonego okrągłymi domami. Są to najstarsze znane konstrukcje wzniesione z ubitej gliny i cegły suszonej.

Bibliografia projektu:

Kozłowski, S. K., Lasota-Moskalewska, A., Mazurowski, R.F. (1998) M’Lefaat, Early Neolithic site in Northern Iraq, Cahiers de l’Euphrate, 8, 179–273.

Kozłowski, S. K. (1996) From Zawi Chemi to M’lefaat, w: S.K. Kozłowski, H.G.K. Gebel (red.) Neolithic Chipped Industries of the Fertile Crescent, and their Contemporaries in Adjacent Regions, (pp. 175–182). Berlin: Ex oriente.

Kozłowski, S. K., Kuźma, K., Szymczak, K. (1991). La reprise de fouilles à M’lefaat, Polish Archaeology in the Mediterranean, 2, 112–118.

Kozłowski, S. K., Szymczak, K. (1991). Sprawozdanie z wykopalisk w M’lefaat, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Raporty wykopaliskowe, 2, 103–108.