Tell Saadiya

Tell Saadiya

Tell as-Saadiya
Tell el-Saadiya
 • Nazwa projektu:

  Stanowisko badane w ramach międzynarodowego projektu badań ratunkowych „Hamrin Dam Salvage Project”

 • Typ stanowiska:

  Stanowisko osadnicze

  Lokalizacja:

  Irak
  Środkowo–wschodni Irak, Rejon rzeki Dijali, Dżebel Hamrin
  Kraina historyczna: Mezopotamia / Transtygryda

  Datowanie:

  – Późna faza kultury Ubaid (epoka chalkolitu, koniec V tysiąclecia p.n.e. – pierwsza połowa IV tysiąclecia p.n.e. (ok. 4000–3800 p.n.e.)
  – Szczątkowe pozostałości z okresu sasanidzkiego/wczesnoislamskiego

Najciekawsze odkrycia:

– Pochówki dziecięce w urnach z pokrywkami
– Malowane naczynia ceramiczne
– Kolekcja narzędzi kamiennych

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1979–1980

Typ badań:

Wykopaliskowe

Kierownicy badań:

Stefan Karol Kozłowski
Piotr Bieliński

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Iracki Departament Starożytności

Opis stanowiska i badań:

Tell Saadiya zlokalizowany jest na lewym brzegu Dijali, na tarasie rzecznej, w pobliżu miejscowości Saadiya. Długość tellu wynosi około 85 m, szerokość około 75 m, a wysokość ponad 2,5 m nad poziom otaczających go gruntów (powierzchnia ok. 0,6 ha). Od północy i zachodu krawędzie wzgórza zostały zniszczone przez prace ziemne, związane z budową tamy. Znaczną część powierzchni stanowiska zajmuje nowożytny cmentarz. Badania koncentrowały się w południowej i środkowej części wzgórza; łącznie odsłonięto obszar około 220 m2.

Badania archeologiczne zostały przerwane w roku 1980 z powodu wybuchu wojny iracko-irańskiej.

Bibliografia projektu:

Bieliński, P. (1995). Od Eufratu do Tygrysu i jeszcze dalej, w: M. L. Bernhard (red.), Od Nilu do Eufratu: polska archeologia śródziemnomorska 1981–1994 (pp. 119–126). Warsaw: PCMA

Bieliński, P. (1991). „Ubaid Północny”: Mezopotamia pomiędzy Dijalą a Haburem w latach 4800–4000 p.n.e. Warszawa: Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”.

Bieliński, P. (1987). Les vases en pierre de Tell el-Saadiya et des autres sites obeidiens. In J.-L. Huot (red), Préhistoire de la Mésopotamie : la Mésopotamie préhistorique et l’exploration récente du djebel Hamrin, Paris, 17-18-19 décembre 1984 (pp. 261–275). Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

Kozłowski K. S. (1987). Chipped stone industry of the Ubaid site Tell el-Saadiya in Iraq (Hamrin). In J.-L. Huot (red), Préhistoire de la Mésopotamie : la Mésopotamie préhistorique et l’exploration récente du djebel Hamrin, Paris, 17-18-19 décembre 1984 (pp. 277–291). Paris: Éditions du Centre national de la recherche scientifique.

Kozłowski, S. K., Krogulska, M., Reiche, A., Szymczak, K. (1986). Irak, w: Kiss, Z. (red.) 50 lat polskich wykopalisk w Egipcie i na Bliskim Wschodzie, Warszawa: PCMA, 135–142.

Kozłowski, S. K., Bieliński, P. (1985). Tell el-Saadiya; A preliminary report on the first season of excavations, 1979, Sumer, 40, 103–106.

Kozłowski K. S., Bieliński P. (1979). Tell El Saadiya, Informator Archeologiczny, 13, 289–290.

Galeria: