Legendarna indyjska stal: eksperyment archeometalurgiczny

Panelowi na temat metalurgii podczas konferencji Red Sea VIII będzie towarzyszył eksperyment archeometalurgiczny polegający na próbie odtworzenia metody wytopu stali tyglowej (wootz). Było to niezwykły stop wytapiany w starożytnych Indiach i w Persji, z którego wykuwano legendarnej jakości miecze. Miecze takie były opiewane w poematach przedislamskiej Arabii, a sama stal była drogocennym prezentem m.in. dla Aleksandra Wielkiego.
Pomysłodawcy eksperymentu – Marek Woźniak, archeolog z CAŚ UW i Władysław Weker, konserwator metalu z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie – podkreślają, że jego wyjątkowość polega przede wszystkim na pełnej rekonstrukcji starożytnej metody. Na potrzeby pokazu wykonano dwa tradycyjne miechy, wybudowany zostanie też tradycyjny piec do wytopu stali tyglowej. Prowadzący eksperyment będą korzystać z wyników badań archeologicznych i etnograficznych. Do tej pory stal tyglową udawało się uzyskać w USA, a nawet w Polsce, ale przy użyciu metod współczesnych. W trakcie eksperymentu będzie okazja przyjrzeć się najbardziej tradycyjnej metodzie, zbliżonej do tej stosowanej w starożytności. Zapowiada się niezwykle ciekawie – i na pewno będzie gorąco!