Wykład: Funkcja ryb w sztuce okresu protodynastycznego i wczesnodynastycznego w Egipcie

Stacja Badawcza Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze uprzejmie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w Kairze, 29 kwietnia 2015 r., o godzinie 18.00, w Bibliotece Stacji przy ul.Mahalla 11.
W czasie spotkania pani mgr Alicja Wieczorek, Stypendystka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, przedstawi temat badawczy:
"Funkcja ryb w sztuce okresu protodynastycznego i wczesnodynastycznego w Egipcie.”.
Serdecznie zapraszamy.