Jubileusz prof. Karola Myśliwca

Prof. Karol Myśliwiec, archeolog i egiptolog, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk i dyrektor Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, członek Rady Naukowej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz Komitetu Redakcyjnego PAM, kierownik i uczestnik wielu ekspedycji archeologicznych na terenie Egiptu, wieloletni kierownik misji Centrum w Tell Atrib i Sakkarze, odkrywca najstarszej faraońskiej nekropoli w Sakkarze, obchodzi 70-lecie urodzin.

Na uroczystym spotkaniu w dn. 15 listopada br. w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zgromadzili się licznie współpracownicy i uczniowie profesora, rodzina i sympatycy. Była laudacja i medal dla Profesora, przyznany z okazji 60-lecia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, w adresach podkreślano naukowe osiągnięcia Profesora, jak również jego zasługi dla polskiej archeologii i egiptologii w zakresie organizacji badań i publikacji wyników prac archeologicznych. Jubilatowi ofiarowano periodyk naukowy „Etudes et Travaux„. Ten numer czasopisma składa się z dwóch tomów, w których opublikowano ponad 60 artykułów, poświęconych nie tylko archeologii starożytnego Egiptu, ale całego basenu Morza Śródziemnego.