Konferencja poświęcona archeologii Armenii

W imieniu Dyrekcji Instytutu Archeologii UW oraz Dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zapraszamy na konferencję zorganizowaną z okazji przyjazdu na Uniwersytet Warszawski archeologów z Armenii.

Wykłady odbędą się we czwartek, 20 czerwca 2013 r., w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w sali 2.10.

Na konferencji, poza wykładami gości z Armenii, zostaną zaprezentowane m.in. referaty związane z badaniami misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na stanowiskach Tell Arbid (dr Anna Smogorzewska), Chhim i Kaftun (dr Tomasz Waliszewski) oraz Hawarte (dr Krzysztof Jakubiak).
Szczegółowy program konferencji: