Polish Archaeology in the Mediterranean w internetowej bazie bibliotecznej C.E.E.O.L.

Najnowszy tom naszego rocznika, PAM 21 (Research 2009), jest dostępny w internetowej bazie bibliotecznej Central and East European Online Library.

C.E.E.O.L. to biblioteka czasopism elektronicznych. Jest to baza obejmująca około 1000 tytułów z nauk społecznych i humanistycznych związanych z Europą Środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodnią lub wydawanych w krajach tego regionu. Wszystkie artykuły są dostępne w formacie PDF. Dostęp do tych zasobów subskrybuje sto kilkadziesiąt instytucji naukowych na całym świecie (ich listę można zobaczyć tutaj). Za pośrednictwem tych instytucji można sięgnąć po artykuły z PAM za darmo.

Mamy nadzieję, że umieszczenie PAM w C.E.E.O.L. ułatwi dostęp do zawartych w czasopiśmie artykułów i poszerzy grono ich odbiorców. Dlatego sukcesywnie dodawane będą tam kolejne tomy czasopisma.

PAM w C.E.E.O.L.