Dar spadkobierczyń Eustachego Sapiehy dla Stacji w Kairze

Księgozbiór Stacji Badawczej Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze wzbogacił się o 28 tomów przekazanych w darze przez spadkobierczynie Eustachego Sapiehy. W liście do Dyrektora Stacji, ofiarodawczynie napisały:

„Będąc córkami Eustachego Sapiehy, chcemy z przyjemnością zakomunikować, że wypełniając intencje naszego s.p. Ojca zdecydowałyśmy się podarować część księgozbioru dotyczącą jego dużego zainteresowania Egiptem, poszerzonego dobrą znajomością i wieloma kontaktami z s.p. prof. Kazimierzem Michałowskim. Darowizna jest przeznaczona dla Biblioteki Centrum w Kairze.”

„Na okoliczność przekazania, książki zostały przez nas powtórnie oprawione w skórę z odpowiednimi tłoczeniami, exlibrisem Sapieha, naprawą podniszczonych stron i ponownym przeszyciem. Mamy nadzieję, że będą one dobrze służyć wielu ludziom nauki i kultury zainteresowanym Egiptem.”

Książki te będą więc ozdobą kairskiego księgozbioru, ale nie tylko ze względu na oprawę, lecz przede wszystkim na piękną intencję, z którą zostały ofiarowane, za co serdecznie dziękujemy.