Stypendia „Ita Fund” dla doktorantów

Ufundowane zostało stypendium dla młodych archeologów piszących doktoraty na tematy związane z polskimi wykopaliskami w Dolinie Nilu. Jego fundatorką jest Pani Ita Pluta-Plutowska.

Stypendium, w wysokości 3 tys. złotych rocznie, ma być przeznaczone na opłaty za studia doktoranckie oraz finansowanie podróży do zagranicznych ośrodków naukowych, archiwów i bibliotek. Przyznawane jest na trzy lata. Co roku będą mogły je otrzymać dwie osoby.

O przyznaniu stypendium decydować będzie trzyosobowa kapituła afiliowana przy Zakładzie Kultur Afryki Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN. Osoby zainteresowane powinny przesłać podanie na adres: zaspan@zaspan.waw.pl z dopiskiem „Ita Fund” do 20 października 2011 roku.

Decyzja kapituły zapadnie 1 listopada 2011 roku.

Życzymy powodzenia!