Nowa książka profesor Zofii Sztetyłło

Najnowsza publikacja odcisków pieczęci na amforach glinianych z Nea Paphos na Cyprze to kontynuacja badań prof. Zofii Sztetyłło nad tym zagadnieniem. W książce Nea Paphos VI. Pottery Stamps from Nea Paphos (Excavations in 1990-2006) zaprezentowano blisko 200 stempli.

Większość z nich pochodzi z badań misji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN w latach 1990-2006 poza kilkoma odciskami ze wcześniejszych wykopalisk, nieujętymi w poprzednich publikacjach, które ukazały się w serii Nea Paphos.

Stemple zostały przedstawione w kolejności alfabetycznej, według nazwisk właścicieli pieczęci. Podana przy każdym z odcisków wyczerpująca lista analogii pozwala precyzyjnie datować każdy stempel (pochodzą one z okresu od III w. p.n.e. do II w. n.e.). Umożliwia też odtworzenie sieci kontaktów pomiędzy konkretnymi urzędnikami miejskimi i producentami amfor.
Pełen katalog ze zdjęciami wszystkich zamieszczonych w książce odcisków znajduje się na towarzyszącej książce płycie CD.
Zofia Sztetyłło,

Zofia Sztetyłło, Nea Paphos VI. Pottery Stamps from Nea Paphos (Excavations in 1990-2006) (=PCMA Monograph Series 2), Warszawa: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2010

Książkę można zamówić w księgarni Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.