Tell Qaramel: Naukowe Odkrycie Roku „National Geographic”

Badania prowadzone pod auspicjami Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW przez prof. Ryszarda F. Mazurowskiego z Instytutu Archeologii UW na stanowisku Tell Qaramel w Syrii zostały nagrodzone w konkursie „National Geographic” Travelery 2009, jako Naukowe Odkrycie Roku.

Serdecznie gratulujemy odkrywcy i życzymy kolejnych sukcesów.